Start seizoen 2020-2021 en vervolg

En eindelijk mogen we weer zingen! Gelukkig.
We werken volgens het protocol van www.koornetwerk.nl en beginnen weer op 31 augustus. Het zal in het begin wel wennen zijn met het op afstand zingen, maar we hebben er weer veel zin in.

Helaas was de vreugde van korte duur, want op 12 oktober hebben wij besloten om voorlopig geen repetitie te houden.
Op 26 oktober hebben we weer een ZOOM-sessie gehouden, zodat we weer op de hoogte zijn van elkaars wel en wee.

Hierna hebben we nog een aantal keren ge-ZOOMd met alle koorleden, maar zingen zit er voorlopig nog niet in. Wel hadden we nog ideeën om repetities te houden via livestream en in kleine groepjes bij de oudere/kwetsbare mens een soort van miniconcertje te houden, maar ook dat kon helaas niet doorgaan.

Later in het jaar hebben we dit nog wel vorm kunnen geven. We hebben miniconcertjes gegeven bij de mensen thuis, in De Markehof, in De Schakel en Op de Wurf. Daar hebben we voor zowel de mensen als voor onszelf veel plezier aan beleefd.

Op 7 juni 2021 kunnen we dan eindelijk weer starten met de repetities. Weliswaar buiten op afstand, maar fijn dat we weer kunnen beginnen. Na enkele weken was het ook weer geoorloofd om in de kerk op afstand te zingen. Buiten mocht wel, maar er gaat heel veel geluid verloren. Fijn dat het ook weer kan. We hebben besloten om in de vakantieperiode door te zingen. Het is geen verplichting, maar voor wie wil, kan elke maandagavond aanhaken. Ook daar is door vele leden gehoor aan gegeven.

Na de zomervakantie gingen we weer door met zingen op afstand in de kerk. Dat kon goed omdat we in de banken konden zingen. Helaas moesten we hier ook weer afstand van nemen vanwege een gedeeltelijke lockdown en later een gehele lockdown. Wel hebben we nog kunnen zingen in kleine groepjes bij Op de Wurf in Nagele, de H. Vormselviering in de katholieke kerk in Emmeloord en de kersnachtviering in Emmeloord met 2 zangers en zangeressen, de dirigent en het combo. Laatstgenoemde was de livestream voor de Noordoostpolder. Het klonk ondanks het kleine groepje prachtig. Hulde aan het kleine Cantabile-groepje.

Op 10 januari hadden we weer een meet and greet ZOOM-sessie met afwisselend de alten, daarna de sopranen en daarna de heren. We zijn weer gestart met zingen op 24 januari. Om 20.00 uur met de alten en bassen op het priesterkoor en om 21.00 uur met de sopranen en de tenoren. Dit beviel goed, maar de leden in de banken die toekeken toen de alten en de bassen aan het zingen waren, zongen gewoon mee. Gevolg: de week erop was het hele koor weer om 20.00 uur aanwezig. De ene week de alten en de bassen in de banken en de week erop weer omgedraaid. Fijn om iedereen weer te zien. We repeteren dan tot 21.30 uur en hebben daarna nog, voor wie het wil, een drankje in het zaaltje bij Nel.

 

 

Lees ook