Start seizoen 2020-2021 en vervolg

En eindelijk mogen we weer zingen! Gelukkig.
We werken volgens het protocol van www.koornetwerk.nl en beginnen weer op 31 augustus. Het zal in het begin wel wennen zijn met het op afstand zingen, maar we hebben er weer veel zin in.

Helaas was de vreugde van korte duur, want op 12 oktober hebben wij besloten om voorlopig geen repetitie te houden.
Op 26 oktober hebben we weer een ZOOM-sessie gehouden, zodat we weer op de hoogte zijn van elkaars wel en wee.

Hierna hebben we nog een aantal keren ge-ZOOMd met alle koorleden, maar zingen zit er voorlopig nog niet in. Wel hadden we nog ideeën om repetities te houden via livestream en in kleine groepjes bij de oudere/kwetsbare mens een soort van miniconcertje te houden, maar ook dat kon helaas niet doorgaan.

Op 7 juni 2021 kunnen we dan eindelijk weer starten met de repetities. Weliswaar buiten op afstand, maar fijn dat we weer kunnen beginnen.